Κανονισμοί Lesvostrail

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  Στους όρους και προϋποθέσεις που απαριθμούνται στη συνέχεια του κανονισμού, οι εκφράσεις που σημειώνονται εδώ, αναφέρονται σε συγκεκριμένους όρους:

  1. ΑΘΛΗΤΕΣ

  Οι αγωνιζόμενοι, αυτοί δηλαδή που έχουν εγγραφεί επίσημα και συμμετέχουν στο LESVOS TRAIL 2024, σε οποιαδήποτε από τις διαδρομές του.

  1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

  Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου, σε συνεργασία και με την υποστήριξη των τοπικών φορέων που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

  1. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ

  Οι τρεις Επιτροπές που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση και λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις σχετικά με το αθλητικό γεγονός.

   

  Το Αθλητικό Γεγονός :

  Διαδρομή Α’: LESVOS TRAIL 15 km

  ΧΡΟΝΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΗ 26.05.2024, ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10:00 π.μ.

  ΤΟΠΟΣ : ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ, ΑΓ.ΑΝΝΑ, ΣΚΑΜΝΙΑ, ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ, ΡΑΧΕΣ, ΣΚΑΛΑ ΣΚΑΜΝΙΑΣ, ΣΚΑΜΝΙΑ, ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ.

  ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ, ΠΛΑΤΑΝΟΔΑΣΟΣ, ΑΓ.ΑΝΝΑ, ΜΑΡΩΝΙΑ, ΣΚΑΜΝΙΑ, ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ, ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ, ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΡΑΧΕΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ, ΣΚΑΛΑ ΣΚΑΜΝΙΑ, ΧΑΛΑΤΣΕΣ, ΣΚΑΜΝΙΑ, ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ, ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ, ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ.

   

  Κατηγορίες Αθλητών:

  Άνδρες

  α. 18-39 ετών, β. 40-49 ετών γ. 50 ετών και άνω.

  (Για κάθε κατηγορία το όριο είναι 6 αθλητές, σε αντίθετη περίπτωση οι κατηγορίες θα διαμορφωθούν ανάλογα)

  Γυναίκες: από 18 και άνω

   

  Διαδρομή Β’: LEPETΥMNOS RUN 6 km

  ΧΡΟΝΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΗ 26.05.2024, ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10:00 π.μ.

  ΤΟΠΟΣ : ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ, ΑΓ.ΑΝΝΑ, ΣΚΑΜΝΙΑ, ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ.

  ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ, ΠΛΑΤΑΝΟΔΑΣΟΣ, ΑΓ.ΑΝΝΑ, ΜΑΡΩΝΙΑ, ΣΚΑΜΝΙΑ, ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ, ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ, ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ.

   

  Κατηγορίες Αθλητών: Άνδρες

  α. 18-39 ετών, β. 40 ετών και άνω.

  (Για κάθε κατηγορία το όριο είναι 6 αθλητές, σε αντίθετη περίπτωση οι κατηγορίες θα διαμορφωθούν ανάλογα)

  Γυναίκες: από 18 και άνω

   

  Διαδρομή Γ’: LEPETΥMNOS RUN KIDS 1 km

  ΧΡΟΝΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 26.05.2024, ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10:30 π.μ.

  ΤΟΠΟΣ: ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ

  ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ.

   

  Κατηγορίες Αθλητών:

  α. Αγόρια από 7 έως 10 ετών και β. Κορίτσια από 7 έως 10 ετών.

  γ. Αγόρια από 11 έως 14 ετών και δ. Κορίτσια από 11 έως 14 ετών.

   

   

   

   

  1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ και ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Με τη δήλωση συμμετοχής ο αθλητής αποδέχεται τους παρόντες κανονισμούς τέλεσης της διοργάνωσης, οφείλει να τους σεβαστεί, να υπακούει στις υποδείξεις της οργανωτικής επιτροπής, των υπευθύνων ασφαλείας καθώς και των κριτών της διοργάνωσης. Κατανοεί ότι θα κινηθεί σε ορεινό περιβάλλον, με δύσβατο έδαφος και κατά τη διάρκεια των διαδρομών θα είναι εκτεθειμένος στις όποιες καιρικές συνθήκες θα επικρατούν στην περιοχή τη συγκεκριμένη ημέρα.

   

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Στη διαδρομή LESVOS TRAIL 15 km. δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο άνδρες και γυναίκες μεγαλύτεροι των 18 ετών.

  Στη διαδρομή LEPETΥMNOS RUN km. δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο άνδρες και γυναίκες μεγαλύτεροι των 18 ετών.

  Στη διαδρομή LEPETΥMNOS RUN KIDS 1 km. μπορούν να λάβουν μέρος παιδιά με ηλικία από 7 έως 12 ετών (με υπεύθυνη δήλωση γονέα)

   

  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  Η διαδικασία εγγραφής έχει ως εξής:

  Συμπληρώνετε την αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά, επιλέγοντας όλα τα απαραίτητα πεδία ανάλογα με τη διαδρομή που επιθυμείτε.

  • LESVOS TRAIL 15 km.
  • LEPETΥMNOS RUN 6 km.
  • LEPETΥMNOS RUNKIDS 1 km.

   

  Την αίτηση προεγγραφής μπορείτε να την συμπληρώσετε σε ηλεκτρονική μορφή στο: www.lesvostrail.eu.

  Με τη συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής ο αιτών συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που έχει θέσει η διοργάνωση, για τις διαδρομές του αθλητικού γεγονότος «LESVOS TRAIL 2024».

  Τα αγόρια, κορίτσια 7 – 12 για να συμμετάσχουν θα πρέπει κατά την παραλαβή των αριθμών να συνοδεύονται από τους γονείς τους και να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση, που μπορούν να την κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του αγώνα, στην γραμματεία του αγώνα μια ώρα πριν την εκκίνηση.

   

  1. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Το κόστος συμμετοχής για τις διαδρομές είναι:

   

  Διαδρομή Α’: LESVOS TRAIL 15 km. – Κύρια Διαδρομή

  Η συμμετοχή είναι 20 ευρώ με τα διαθέσιμα προϊόντα του αγώνα για όσους εγγραφούν έως 12.05.2024 και 25 ευρώ για εγγραφές από 13.05.2024 έως 19.05.2024 (μία εβδομάδα πριν τον αγώνα).

  Δώρα με την εγγραφή: αριθμός αγώνα, τροφοδοσία σε σταθμούς, αναμνηστικό πιστοποιητικό συμμετοχής (θα σταλεί ηλεκτρονικά), αναμνηστικό διοργάνωσης, μπλούζα αθλητική, συμμετοχή στην εκδήλωση απονομής με μικρό μπουφέ με την λήξη των αγώνων.

  Η ενημέρωση των αθλητών για την διαδρομή θα γίνει ηλεκτρονικά και θα σταλεί στα mail των συμμετεχόντων, στην ιστοσελίδα του αγώνα και στην σελίδα fb του αγώνα. Συνοπτική ενημέρωση θα γίνει και 10 λεπτά πριν την εκκίνηση του αγώνα.

   

  Διαδρομή Β’: LEPETΥMNOS RUN 6 km.

  H συμμετοχή είναι 10 ευρώ με τα διαθέσιμα προϊόντα του αγώνα για εγγραφές που θα γίνουν έως 12.05.2024 και 15 ευρώ για εγγραφές από 13.05.2024 έως 19.05.2024 (μία εβδομάδα πριν τον αγώνα).

  Δώρα με την εγγραφή: αριθμός αγώνα, τροφοδοσία σε σταθμούς, αναμνηστικό πιστοποιητικό συμμετοχής (θα σταλεί ηλεκτρονικά), αναμνηστικό διοργάνωσης, μπλούζα αθλητική, συμμετοχή στην εκδήλωση απονομής με μικρό μπουφέ με την λήξη των αγώνων.

  Η ενημέρωση των αθλητών για την διαδρομή θα γίνει ηλεκτρονικά και θα σταλεί στα mail των συμμετεχόντων, στην ιστοσελίδα του αγώνα και στην σελίδα fb του αγώνα. Συνοπτική ενημέρωση θα γίνει και 10 λεπτά πριν την εκκίνηση του αγώνα.

   

  Διαδρομή Γ΄ LEPETΥMNOS RUN KIDS 1 km.

  Δεν έχει κόστος, αλλά για να συμμετάσχει κάποιος και να λάβει αριθμό αγώνα και αναμνηστικό δώρο και βεβαίωση συμμετοχής (θα σταλεί ηλεκτρονικά ), θα πρέπει να κάνει την ηλεκτρονική εγγραφή έως τις 30.04.2024.

  Για τη διαδρομή  LEPETΥMNOS RUN KIDS 1 km είναι υποχρεωτική η παρουσία κηδεμόνα και η υπογραφή του σχετικού υποδείγματος Υπεύθυνης Δήλωσης, που επισυνάπτεται ηλεκτρονικά. Η Υπ. Δήλωση θα πρέπει να παραδοθεί στη γραμματεία.

  Τα παιδιά που θα εγγραφούν έως τις 30.04.2024 θα τους δοθεί αναμνηστικό δώρο. Μετά την ημερομηνία αυτή το αναμνηστικό δώρο θα δοθεί ανάλογα με την διαθεσιμότητα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Συμμετοχή των παιδιών στην εκδήλωση απονομής με μικρό μπουφέ με την λήξη των αγώνων.

   

  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Η πληρωμή για όλες τις διαδρομές του LESVOS TRAIL 2024, όπου απαιτείται οικονομική συμμετοχή ή αναβάθμιση πακέτου, θα τεκμηριώνεται από την κατάθεση στο λογαριασμό με δικαιούχο: ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ (ΑΦΜ 800226525), ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑAρ. Λογαριασμού: 407/450001-62 , IBAN:GR5901104070000040745000162, BIC ETHNGRAA ή ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK Aρ. Λογαριασμού: 0026.0319.63.0200684532, IBANGR9402603190000630200684532, ή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (οδηγίες στη φόρμα ηλεκτρονικής εγγραφής).

  Σημειώνεται ότι η εξόφληση πρέπει να γίνει εντός 10 ημερών από την εγγραφή-δήλωση συμμετοχής στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης ώστε η εγγραφή να είναι έγκυρη.

  Σε περίπτωση κατάθεσης στον ενδεδειγμένο λογαριασμό θα πρέπει να αναφέρεται στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του αθλητή και να αποσταλεί σχετική ενημέρωση με e-mail. Επιβεβαίωση θα παρέχεται με ενημερωτικό email, που θα αποστέλλεται στους εγγραφέντες από την διοργάνωση. Η κατάθεση ενέχει θέση απόδειξης είσπραξης.

   

  1. ΠΑΡΟΧΕΣ

  Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, που θα δηλώσουν συμμετοχή στην διοργάνωση, θα έχουν πρόσβαση στις παροχές της διοργάνωσης. Ο κάθε αθλητής δικαιούται αριθμό αγώνα, τροφοδοσία αθλητή σε σταθμούς στη διάρκεια των διαδρομών, αναμνηστικό πιστοποιητικό συμμετοχής και χρονομέτρηση. Επίσης, δικαιούται όλων των υπηρεσιών του LESVOS TRAIL 2024, όπως ιατρικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και διάσωσης (περιγραφή στα πακέτα αγώνα).

  Στον τερματισμό της διαδρομής LESVOS TRAIL 2024, θα παρέχεται ιατρική υποστήριξη σε όποιον την χρειαστεί, όπως και παρακολούθηση από τους σταθμούς ελέγχου του αγώνα. Καλύπτεται, επίσης, η μετακίνηση στον χώρο τερματισμού, όσων αθλητών εγκαταλείψουν ή αποκλειστούν, με οχήματα της διοργάνωσης, από τα καθορισμένα σημεία ελέγχου της διαδρομής (χάρτης). Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθλητής εγκαταλείψει τη διαδρομή από επιλογή του μεταβαίνει στο κοντινότερο σημείο ελέγχου για να του παρασχεθεί μέριμνα μετάβασης στον τερματισμό, αλλιώς η διοργάνωση δεν επιβαρύνεται με την ευθύνη για την οδική ή άλλη μεταφορά αθλητών που εγκαταλείπουν τον αγώνα, ωστόσο θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια εξυπηρέτησής τους.

   

  1. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

  Η τελική κατάταξη των αγώνων είναι η κατάταξη που παρέχεται από το σύστημα χρονομέτρησης των αθλητών, που έχει επιλεγεί από τους διοργανωτές, και δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης.

  Σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα δοθούν διπλά μετάλλια σε αθλητές και αθλήτριες που τερματίζουν μαζί. Μοναδικό κριτήριο κατάταξης αποτελεί η σωστή κάλυψη και διέλευση από τη νοητή γραμμή τερματισμού.

   

   

  1. ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 26.05.2024

  Την Κυριακή 26.05.2024 θα ξεκινήσουν από την Πλατεία του Λεπέτυμνου οι αγώνες που περιλαμβάνονται στη διοργάνωση, ο μεγάλος αγώνας LESVOS TRAIL 15 km. στις 10:00 π.μ., επίσης το LEPETΥMNOS RUN 6 km στις 10:00 π.μ., στις 10:30π.μ. το LEPETΥMNOS RUN KIDS 1 km και οι αγώνες ολοκληρώνονται στη 13:00 μ.μ.

  Αμέσως μετά τον τερματισμό των συμμετεχόντων, θα γίνουν οι απονομές.

  Μετά το τέλος των αγώνων στο χώρο του τερματισμού θα υπάρχουν εκδηλώσεις και μπουφές για όλους τους αθλητές.

  Οι διαδρομές ακολουθούν πεζοπορικά μονοπάτια και βατούς δασικούς δρόμους. Οι διαδρομές έχουν σηματοδοτηθεί με μόνιμή ή και προσωρινή σήμανση για τις ανάγκες του αγώνα, σε όλο το μήκος τους. Αναλυτική περιγραφή για κάθε διαδρομή ανακοινώνεται μαζί με χάρτες στο www.lesvostrail.eu και στα κοινωνικά μέσα και ιστοσελίδες (fb: https://www.facebook.com/LesvosTrail που αποτελούν και τα επίσημα κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες του αθλητικού γεγονότος, αλλά θα αναπαράγονται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των φορέων που υποστηρίζουν τον αγώνα. Κάθε αλλαγή, προσθήκη ή διευκρίνηση θα ανακοινώνεται εγκαίρως στα παραπάνω μέσα.

   

  1. LESVOSTRAIL 15 km.

  Ειδικότερα για τη διαδρομή LESVOS TRAIL 15 km, στο σημείο ελέγχου (elimination point), που βρίσκεται στο σταθμό τροφοδοσίας, ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ (στα 6 χλμ. της διαδρομής), ο κριτής θα σταματήσει τους αγωνιζόμενους και για την προσωπική τους ασφάλεια λόγο της δύσκολης και δύσβατης συνέχειας, θα τους αφαιρέσει τον αριθμό σε περίπτωση που έχουν χρόνο μεγαλύτερο των 55 λεπτών.

  Τα όρια αποκλεισμού είναι κοινά για όλες τις κατηγορίες των αθλητών, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, Μετά από τη συμπλήρωση του χρόνου που αναφέρεται, οι σταθμοί δεν θα συνεχίζουν να καταγράφουν τους αθλητές. Οι αθλητές που παρόλες τις υποδείξεις των κριτών δεν θα συμμορφωθούν και δεν σταματήσουν μπορούν να συνεχίσουν τη διαδρομή, αφού πρώτα, παραδώσουν τον αριθμό τους. Από εκείνη την στιγμή βρίσκονται εκτός συναγωνισμού και με δική τους αποκλειστικά ευθύνη συνεχίζουν και χωρίς την υποστήριξη του αγώνα. Σύμφωνα με την εγγραφή, θεωρείται ότι ο αθλητής έχει δηλώσει υπεύθυνα αποδοχή αποποίησης ευθύνης της διοργάνωσης για οτιδήποτε του συμβεί από εκείνο το χρονικό σημείο και έπειτα. Επίσης η διοργάνωση μπορεί να αποφασίσει ότι, αν παρ’ όλα αυτά ο αθλητής δεν δεχτεί να παραδώσει τον αριθμό του και συνεχίσει τη διαδρομή, να τον αποκλείσουν οριστικά από μελλοντικές διοργανώσεις του LESVOS TRAIL.

  Τέλος, για να θεωρηθεί ένας τερματισμός έγκυρος, θα πρέπει να γίνει μέσα στα χρονικά πλαίσια που αναφέρονται παραπάνω, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, όλων των κατηγοριών. Όσοι αθλητές τερματίσουν εκπρόθεσμα, θα παρουσιαστούν στα επίσημα αποτελέσματα ως DNF «εγκαταλείψαντες».

   

  1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ

  Κάθε αθλητής φέρει τον αριθμό αγώνα πάνω του, τον οποίο και είναι υποχρεωμένος να φέρει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια όψη. Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να διπλωθεί, αποκρύπτοντας έτσι οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται πάνω στον αριθμό (χορηγοί, λογότυπα κλπ.). Ουσιαστική αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους υπεύθυνους καταγραφής των σταθμών ή απώλεια του αριθμού τιμωρείται με αποκλεισμό με απόφαση των κριτών που εξετάζουν το ενδεχόμενο.

  Η παραλαβή του αριθμού αγώνα του κάθε αθλητή γίνεται μόνο από τον ίδιο, από την Γραμματεία του αγώνα, και μόνο με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου ταυτοπροσωπίας.

  Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τους δρομείς του LESVOS TRAIL 15 km. και του LEPETΥMNOS RUN 6 km. θα γίνει ηλεκτρονικά και θα σταλεί στα mail των συμμετεχόντων, στην ιστοσελίδα του αγώνα και στην σελίδα fb του αγώνα. Συνοπτική ενημέρωση επίσης θα γίνει 10 λεπτά πριν την εκκίνηση του αγώνα

  Η παραλαβή του αριθμού αγώνα του κάθε αθλητή για όλους τους αγώνες θα γίνει την Κυριακή 26.05.2024 στη γραμματεία που θα βρίσκεται στην πλατεία του Λεπέτυμνου από τις 08:00 έως 09:00, πριν την εκκίνηση των αγώνων.

   

  1. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

  Το όριο ως προς τον μέγιστο αριθμό αθλητών που μπορεί να φιλοξενήσει η διοργάνωση καθορίζεται από τους διοργανωτές ανάλογα με τις εγγραφές. Οι διοργανωτές έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν όριο κατά τη διάρκεια των εγγραφών εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο.

   

  1. ΚΙΝΗΣΗ – ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

  Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να κινούνται στις διαδρομές χωρίς να σχηματίζουν ομάδες που εκτείνονται σε πλάτος, εμποδίζοντας έτσι τους αθλητές που θα ήθελαν να προσπεράσουν. Όταν κάποιος αθλητής ειδοποιείται ότι πρέπει να κάνει στην άκρη για να προσπεραστεί, θα πρέπει να παραμείνει στην ανηφορική (εσωτερική) πλευρά της πλαγιάς ή διαδρομής.

   

  1. ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ

  Απαγορεύεται η συνοδεία αθλητών σε μέρος της διαδρομής από φίλους, συγγενείς και οικόσιτα ζώα. Όποιος αθλητής επιθυμεί να τρέξει με συνοδεία ζώου συντροφιάς πρέπει να το έχει δεμένο, να ακολουθεί τον τελευταίο αθλητή και η προσπέρασή του επιτρέπεται μόνο κατόπιν συγκατάβασής του.

   

  1. ΒΟΗΘΕΙΑ

  Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια, ή τεχνική υποβοήθηση αθλητών μεταξύ τους καθώς και η χρήση οποιουδήποτε μηχανοκίνητου βοηθητικού μέσου. Επιτρέπεται η χρήση μπατόν, χάρτη, πυξίδας, GPS, κινητού τηλεφώνου.

   

  1. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

  Ειδικότερα για τη διαδρομή LESVOS TRAIL 15 km., οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν σε όλες τις συσκευασίες τροφής που θα φέρουν επάνω τους, τον αριθμό συμμετοχής τους, όπως θα ενημερωθούν στην παρουσίαση (orientation). Για όλες τις διαδρομές, απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη οποιουδήποτε υλικού συσκευασίας κατά μήκος της διαδρομής. Στους χώρους της τροφοδοσίας και στους σταθμούς ελέγχου θα υπάρχει ειδικός κάδος απορριμμάτων. Απόρριψη υλικών συσκευασίας ή άλλων μη οργανικών απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής πέρα από τα προκαθορισμένα, επισύρει ποινή έως και αποκλεισμό.

   

  1. ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

  Για τους δρομείς που θα λάβουν μέρος στο LESVOS TRAIL 15 km. θα υπάρχουν 3 σταθμοί τροφοδοσίας που θα προσφέρουν νερό, όπως περιγράφεται στον συνημμένο πίνακα.

  Για τους αθλητές του LEPETΥMNOS RUN 6 km. θα υπάρχουν 1 σταθμός τροφοδοσίας που θα προσφέρουν νερό, όπως περιγράφεται στον συνημμένο πίνακα.

  Στην υπόλοιπη διαδρομή ο κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος αναλόγως των αναγκών του να μεταφέρει την απαραίτητη τροφή και νερό που θα του εξασφαλίσει την ολοκλήρωση της διαδρομής.

   

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  Η διοργάνωση δεν υποχρεώνει τους αθλητές να μεταφέρουν συγκεκριμένο εξοπλισμό.

  Ειδικότερα όμως για τη διαδρομή LESVOS TRAIL 15 km και LEPETΥMNOS RUN 6 km συστήνεται να μεταφέρουν κινητό τηλέφωνο, μικρό σακίδιο πλάτης ή μέσης, με κάποια βασικά εφόδια γυαλιά, καπέλο, αντιανεμικό, ασκό ή παγούρι με φαρδύ στόμιο, στερεά τροφή της επιλογής τους, για να καλύψουν τις ανάγκες τους στα ενδιάμεσα των σταθμών. Κάθε αθλητής είναι πλέον υπεύθυνος για την επιλογή του σκεύους (κύπελλο, δοχείο, ασκός, μπουκάλι, παγούρι κλπ.) το οποίο πρέπει να φέρει, ώστε να μπορεί να δεχτεί τις δικαιούμενες ποσότητες υγρών. Οι ποσότητες υγρών θα προσφέρονται από το προσωπικό των σταθμών. Για λόγους ταχύτητας, οι αθλητές θα πρέπει να έχουν δοχεία με φαρδύ στόμιο, για γρήγορο γέμισμα.

  Η μεταφορά σακιδίων υδροποσίας ή σακιδίων πλάτης ή μέσης, γενικότερα, επιτρέπεται. Η εγκατάλειψη σακιδίου κατά μήκος της διαδρομής στα σημεία κεντρικών σταθμών γίνεται με ευθύνη του αθλητή.

   

  1. ΣΤΑΘΜΟΙ-ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό τους, ώστε να τους καταγράφουν οι κριτές – ομαδάρχες.

  Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής φορά αντιανεμικό μπουφάν, θα πρέπει φτάνοντας στο Σταθμό Ελέγχου να φροντίσει να επιδείξει τον αριθμό του. Άρνηση επίδειξης του αριθμού σημαίνει αποκλεισμό. Όποιος αθλητής δεν περάσει έστω κι από έναν σταθμό ελέγχου θεωρείται άκυρος. Τα σημεία ελέγχου όπως φαίνονται στο χάρτη αποτελούν και σημεία ασφάλειας και φέρουν τη σχετική σήμανση, για τους αθλητές στα οποία μπορούν να δηλώσουν τυχόν τραυματισμό ή ανάγκη χορήγησης βοήθειας.

   

  1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

  Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του και με κόστος 50 ευρώ. Κάθε ένσταση θα πρέπει να κατατίθεται εγγράφως στη γραμματεία του αγώνα. Η απόφαση της επιτροπής ενστάσεων, που απαρτίζεται από τον Υπεύθυνο Κριτών, τον Υπεύθυνο της Διοργάνωσης και τους υπεύθυνους σταθμάρχες στη ζώνη ευθύνης των οποίων καταγράφηκε τυχόν συμβάν, εκδίδεται το αργότερο μέχρι την ώρα των απονομών και είναι τελεσίδικη.

   

  1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  Επισημαίνεται ότι οι Αθλητές συμμετέχουν στον αγώνα με δική τους ευθύνη και με απαραίτητη προϋπόθεση την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής, η οποία ενεργοποιείται, όταν καταγράφεται στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών. Η οργάνωση επιτηρεί τις διαδρομές, όσο αυτό είναι δυνατό, για την αποφυγή οποιουδήποτε απρόοπτου και παρέχει ιατρική βοήθεια σε αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη με την βοήθεια της Ιατρικής ομάδας και άλλων εθελοντικών ομάδων, όπως της Ομάδας Διάσωσης Λέσβου.

  Σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό ασφάλειας και οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμό. Στους Κεντρικούς Σταθμούς Ελέγχου με την κατάλληλη σήμανση, θα υπάρχει δυνατότητα ιατρικής φροντίδας από εξειδικευμένο προσωπικό που θα αντιμετωπίσει τα τυχόν προβλήματα των αθλητών.

  Προβλέπεται η ύπαρξη ιατρού του αγώνα και ομάδας εθελοντών ιατρών, που ορίζονται από την επιτροπή διοργάνωσης.

  Εφόσον ο ιατρός του αγώνα γνωματεύσει, ότι κάποιος αθλητής βρίσκεται σε κατάσταση που δεν του επιτρέπει να συνεχίσει, τότε ο αθλητής υποχρεούται να παραδώσει τον αριθμό του και να μην συνεχίσει τον αγώνα αλλά και να ακολουθήσει τις οδηγίες και εντολές του ιατρού. Σε όλους τους σταθμούς-σημεία ελέγχου, μπορεί να δηλώνει ο κάθε αθλητής τυχόν ιατρικό ζήτημα που αντιμετωπίζει και σε συγκεκριμένους σταθμούς παρέχονται πρώτες βοήθειες και ιατρικό κιτ- υλικά αντιμετώπισης μικροατυχημάτων.

  Η διοργάνωση του αγώνα έχει μεριμνήσει για σύστημα εθελοντών ασφάλειας και ομάδας διάσωσης.

   

  1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

  Η Επιτροπή Διοργάνωσης σε συνεργασία με την Επιτροπή Κριτών μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις διαδρομές, αν, για οποιονδήποτε λόγο, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των αθλητών.

  Επίσης, μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη ή και να ματαιώσει ή να αναβάλλει την εκδήλωση κατά την κρίση της για την καλύτερη εξυπηρέτηση του αγώνα ή λόγω κακοκαιρίας ή άλλης ανωτέρας βίας.

  Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε τροποποίηση προκύψει θα ανακοινώνεται σχετικά στην ιστοσελίδα του Αγώνα www.lesvostrail.eu, πριν την ημέρα διεξαγωγής ή με σχετικές ανακοινώσεις την ίδια την ημέρα της διεξαγωγής. Οποιαδήποτε τροποποίηση κρίνεται αναγκαία από την επιτροπή δεν τίθεται σε αμφισβήτηση.

   

   

   

  1. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

  Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο κανονισμού.

  Είναι, επίσης, υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις επισύρει πάντα την ποινή του αποκλεισμού. Οι κριτές του αγώνα, όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει, επίσης,

  όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλλει προς εξέταση στις αρμόδιες επιτροπές του αγώνα.

   

  1. ΠΟΙΝΕΣ

  Όλες οι παρακάτω παραβάσεις επιφέρουν την ποινή του αποκλεισμού:

  • Μη εμφάνιση ή αλλοίωση αριθμού συμμετοχής.
  • Αποδοχή εξωτερικής βοήθειας.
  • Χρήση μηχανοκίνητου βοηθητικού μέσου.
  • Ρίψη απορριμμάτων.
  • Παρεμπόδιση άλλου αθλητή ή αντιαθλητική συμπεριφορά.
  • Μη συμμόρφωση με οδηγίες κριτών.
  • Αγένεια – Ανάρμοστη συμπεριφορά προς την οργανωτική επιτροπή, κριτές, εθελοντές κλπ.
  • Εγκατάλειψη συναθλητή που βρίσκεται σε ανάγκη και ζητά βοήθεια και μη ενημέρωση κριτή ή υπεύθυνου σταθμού επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού από κάθε μελλοντική διοργάνωση.
  • Μη παρουσία σε σταθμό ελέγχου.
  • Χρήση απαγορευμένων ή ναρκωτικών ουσιών.
  • Άρνηση εξέτασης από γιατρό της διοργάνωσης, αν αυτό κριθεί, απαραίτητο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των διαδρομών.
  • Εγκατάλειψη του αγώνα και μη ενημέρωση κριτή ή υπεύθυνου σταθμού επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού από κάθε μελλοντική διοργάνωση.
  • Κοψίματα διαδρομής (shortcuts)

   

  Επίσης, οποιαδήποτε άλλη αντιαθλητική συμπεριφορά διαπιστωθεί επιφέρει αναλογικά ποινές έως και τον αποκλεισμό από κάθε μελλοντική διοργάνωση του LESVOS TRAIL 2024.

   

  1. ΕΠΑΘΛΑ

  Τα έπαθλα και τα αναμνηστικά του αγώνα και των συμμετεχόντων στις διαδρομές θα ανακοινωθούν στην πορεία της διοργάνωσης, κατόπιν συνεννόησης με τους διοργανωτές και τους χορηγούς της εκδήλωσης και θα διανεμηθούν στους νικητές των κατηγοριώνοι οποίοι θα προκύψουν από τα αποτελέσματα των διαδρομών.

  Οι τρεις πρώτοι νικητές κάθε κατηγορίας της διαδρομής LESVOS TRAIL 15 km, LEPETΥMNOS RUN 6 km, και LEPETΥMNOS KIDS 1 km, θα λάβουν έπαθλα, αναμνηστικό και βεβαίωση συμμετοχής σε όλους.

  Όλοι οι αθλητές που θα εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του αγώνα έως τις 30.04.2024, τα αναμνηστικά δώρα του αγώνα. Οι υπόλοιποι που θα εγγραφούν ως και μια εβδομάδα πριν τον αγώνα θα λάβουν τα δώρα ανάλογα με την διαθεσιμότητα μέχρι και την εξάντλησή των αποθεμάτων.

   

  1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

  Με την αίτηση συμμετοχής κάθε αθλητής επιτρέπει στον οργανωτή τη φωτογράφηση και τη βιντεοσκόπηση του, κατά τη διάρκεια των διαδρομών και των απονομών, για διαφημιστικούς σκοπούς, γνωρίζοντας ότι μπορεί να εμφανιστεί το πρόσωπό του σε φωτογραφίες ή βίντεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από την όποια δημοσίευση του υλικού.

   

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  Η Διοργάνωση δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να κάνει γνωστά σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των αθλητών, που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Σεβόμενη τη σχετική νομοθεσία και θεωρώντας απόλυτη ηθική υποχρέωση της την διατήρηση της μυστικότητάς τους, διατηρεί τα στοιχεία των αθλητών μυστικά και σε ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον.

  Δημοσιεύσιμα είναι μόνο το ονοματεπώνυμο του αθλητή, η πόλη κατοικίας του , η ηλικία του (για τον καθορισμό της κατηγορίας) και, εφόσον υποβληθούν από τον ίδιο, η φωτογραφία του, τυχόν προσωπική ιστοσελίδα και αθλητικό βιογραφικό.

   

  1. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

  Το αθλητικό γεγονός LESVOS TRAIL 2024, έχει τρείς επιτροπές.

  Την Επιτροπή Διοργάνωσης, υπεύθυνη για οποιοδήποτε ζήτημα οργάνωσης και διαχείρισης του αθλητικού γεγονότος, όπως το σύστημα χάραξης των διαδρομών και παρακολούθησης όλων των τεχνικών προδιαγραφών του αγώνα όπως: οι ομάδες εθελοντών, η ασφάλεια, η τροφοδοσία, τα παράλληλα γεγονότα, η γραμματεία του αγώνα κ.α. με επικεφαλής τον τεχνικό σύμβουλο -Υπεύθυνο Παρακολούθησης, Ασφάλειας και Εθελοντών.

  Την Αγωνόδικο Επιτροπή (κριτές) που φέρει την ευθύνη του Αθλητικού-Αγωνιστικού χαρακτήρα του LESVOS TRAIL 2024, πιστοποίηση της χρονομέτρησης και κατάταξης των αθλητών όλων των κατηγοριών  LESVOS TRAIL 15 km, LEPETΥMNOS RUN 6 km, LEPETΥMNOS KIDS 1 Km , σύμφωνα με το προεπιλεγμένο (βασικό) σύστημα χρονομέτρησης σύστημα κατηγοριών με επικεφαλής τον Τεχνικό της Σύμβουλο – Υπεύθυνο κριτών.

  Την Επιτροπή Ενστάσεων που αποτελείται από τον Υπεύθυνο Κριτών, τον Υπεύθυνο Διοργάνωσης και τον/τους υπεύθυνο/ους σταθμού, όπου δηλώνεται το τυχόν συμβάν που χρήζει εξέτασης.

   

  1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

  Οι διοργανωτές του αγώνα διατηρούν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον αθλητή να ολοκληρώσει την διαδρομή, αν υπάρχει σχετική γνωμάτευση του ιατρού του αγώνα. Οι διοργανωτές του αγώνα δεν ευθύνονται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι’ αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται ωστόσο να ζητηθεί από κανέναν αθλητή να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση.

  Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε σημεία της διαδρομής όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε οικονομικής ευθύνης σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας σε οποιονδήποτε αθλητή.

   

  1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

  Η οργάνωση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων κανονισμών διεξαγωγής της εκδήλωσης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε καμία περίπτωση η οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα αλλοιώνει το ύφος της διοργάνωσης.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα

  Στην ιστοσελίδα του αγώνα www.lesvostrail.eu

  Στην σελίδα στο fb https://www.facebook.com/LesvosTrail

  Στο mail visitmolyvos@gmail.com

  Τηλεφωνικά +30 22530 71990