Χορηγοί

Διοργάνωση

Συνδιοργάνωση

Αιγίδα και υποστήριξη

Yποστήριξη

Σε συνεργασία με

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ

Χορηγοί Επικοινωνίας

Χορηγοί Διοργάνωσης

Τοπικοί Χορηγοί

ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ - Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. | ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ι. ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ | "ESCAPE" CAFÉ NET BAR | ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΕΥΣ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | "TRAVERSO" CAFÉ SNACK-BAR | ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΕΝΟΥ | ΒΕΜΒΕΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΛΑΟΥΜΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ERESSIAN HOTEL & HAMAM SPA | ΚΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΑΖΑΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ-ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ