Χορηγοί

Διοργάνωση

Φορέας Τουρισμού Μολύβου

Συνδιοργάνωση

Αιγίδα και υποστήριξη

Σε συνεργασία με

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ

Χορηγοί Επικοινωνίας

Yποστήριξη

Χορηγοί Διοργάνωσης

Χρυσός Χορηγός

Ειδικός Χορηγός

Χορηγοί

Εστιατόριο «Το Κύμα»
(Λαούμη Ελπινίκη)