Οι χορηγοί των αγώνων του 2019 δεν ανακοινώθηκαν ακόμη.