Οι διαδρομές του Lesvos Trail 2017:

Επιπλέον των παραπάνω διαδρομών πραγματοποιήθηκε και το Lesvos Kids σε μια διαδρομή εντός του αλσυλίου του Μολύβου

Διοργάνωση


 

Mέγας χορηγός

Υπό την αιγίδα

Με την υποστήριξη

Χορηγοί

Προσφέρουν σε είδος

Χορηγοί επικοινωνίας