2ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΒΟΥΝΟΥ. «LESVOSTRAIL 2017»

«LESVOSTRAIL 2017» – 01.10.2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Στους όρους και προϋποθέσεις που απαριθμούνται στη συνέχεια του κανονισμού, οι εκφράσεις που σημειώνονται εδώ αναφέρονται σε συγκεκριμένους όρους:

ΑΘΛΗΤΕΣ στους αγωνιζόμενους, αυτούς δηλαδή που επίσημα έχουν εγγραφεί και συμμετέχουν στο LESVOSTRAIL 2017 σε όλες τις διαδρομές του.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ,ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΛΥΒΟΥ, σε συνεργασία και υποστήριξη των τοπικών φορέων που συμμετέχουν στην διοργάνωση, την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, τον ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ, την ΕΤΑΛ, τον ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ, το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ και υπό την αιγίδα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ, στις τρείς Επιτροπές που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση και λαμβάνει τις αποφάσεις του αθλητικού γεγονότος.

Το Αθλητικό Γεγονός :

Διαδρομή Α’: LESVOSTRAIL

ΧΡΟΝΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 01.10.2017 – ΕΚΚΙΝΗΣΗ 07:30

ΤΟΠΟΣ: ΜΟΛΥΒΟΣ, ΕΥΤΑΛΟΥ, ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΝΙΑΣ,ΣΥΚΑΜΙΝΙΑ, ΒΑΦΕΙΟΣ, ΟΡΕΙΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΛΙΓΩΝΑ.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΟ (ΑΛΣΥΛΛΙΟ)- ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΝΙΑΣ-ΣΥΚΑΜΙΝΙΑ-ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ (ΒΙΓΛΑ, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ)-ΒΑΦΕΙΟΣ-ΛΙΓΩΝΑ-ΜΟΛΥΒΟΣ (ΑΛΣΥΛΛΙΟ) 40 χλμ.

Κατηγορίες Αθλητών: Άνδρες/Γυναίκες – α. 18-39 ετών, β. 40-49 γ. 50 ετών και άνω.

(Για κάθε κατηγορία το όριο είναι 10 αθλητές, σε αντίθετη περίπτωση οι κατηγορίες συγχωνεύονται)

 

Διαδρομή Β’: LESVOSRUNNING

ΧΡΟΝΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 01.10.2017 – ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10:00

ΤΟΠΟΣ: ΜΟΛΥΒΟΣ-ΒΑΦΕΙΟΣ-ΛΙΓΩΝΑ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΟ (ΑΛΣΥΛΛΙΟ)-ΒΑΦΕΙΟΣ -ΛΙΓΩΝΑ – ΜΟΛΥΒΟΣ (ΑΛΣΥΛΛΙΟ) 18χλμ.

Κατηγορίες Αθλητών: α. Έφηβοι (άνδρες/γυναίκες) από 15-18 ετών με υπεύθυνη δήλωση γονέα, και

Άνδρες/Γυναίκες – β. 18-39 ετών, γ. 40 ετών και άνω

 

Διαδρομή Γ’: MOLYVOS NIGHT RUN

ΧΡΟΝΟΣ: ΣΑΒΒΑΤΟ 30.09.2017 – ΕΚΚΙΝΗΣΗ 19:00

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΟΛΥΒΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΛΥΒΟΥ, ΔΙΑΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ,ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΚΑΣΤΡΟ, ΔΑΣΑΚΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΞΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΛΥΒΟΣ, 8.ΧΛΜ

Κατηγορίες Αθλητών: α. Έφηβοι (άνδρες/γυναίκες) από 15-18 ετών με υπεύθυνη δήλωση γονέα, και

Άνδρες/Γυναίκες – β. 18-39 ετών, γ. 40 ετών και άνω

 

Διαδρομή Δ’: LESVOS WALK

ΧΡΟΝΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 01.10.2017 – ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10:00

Μία κατηγορία «δυναμικό βάδην», ανεξαρτήτως ηλικίας

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΟΛΥΒΟΣ (ΑΛΣΥΛΛΙΟ, ΔΙΑΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ , ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΜΟΛΥΒΟΣ (ΑΛΣΥΛΛΙΟ), 4.ΧΛΜ

 

Διαδρομή Ε’: LESVOS kids

ΧΡΟΝΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 01.10.2017 – ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10:00

ΤΜΗΜΑ, ΑΛΣΥΛΛΙΟ ΜΟΛΥΒΟΥ, 1000 μέτρα.

Κατηγορίες Αθλητών: Αγόρια/Κορίτσια: ενδεικτικά 10-15 ετών.

(ανάλογα με το ενδιαφέρον θα διαμορφωθούν υποκατηγορίες και αποστάσεις)

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ και ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Με τη δήλωση συμμετοχής ο αθλητής αποδέχεται τους παρόντες κανονισμούς τέλεσης της διοργάνωσης, οφείλει να τους σεβαστεί, να υπακούει στις υποδείξεις της οργανωτικής επιτροπής, των υπεύθυνων ασφαλείας καθώς και των κριτών της διοργάνωσης. Κατανοεί ότι θα κινηθεί σε ορεινό περιβάλλον, με δύσβατο έδαφος και κατά τη διάρκεια των διαδρομών θα είναι εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στην περιοχή τη συγκεκριμένη ημέρα.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

LESVOSTRAIL 40 χλμ δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο άνδρες και γυναίκες μεγαλύτεροι των 18 ετών.

Στην διαδρομή LESVOSRUNNING 18 χλμ δικαίωμα συμμετοχής έχουν έφηβοι, άνδρες και γυναίκες.

Στην διαδρομή MOLYVOS NIGHT RUN 8 χλμ δικαίωμα συμμετοχής έχουν έφηβοι, άνδρες και γυναίκες.

Στην διαδρομή LESVOSWALK 4 χλμ μπορούν να λάβουν μέρος όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας.

Στην διαδρομή LESVOSkids 1000 μέτρα μπορούν να λάβουν μέρος παιδιά με ενδεικτικά ηλικία από 10-15 ετών.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η διαδικασία εγγραφής έχει ως εξής:

Συμπληρώνετε την αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία και ανάλογα την διαδρομή που επιθυμείτε.

-Α. LESVOSTRAIL 40 χλμ

-Β. LESVOSRUNNING 18 χλμ

-Γ. MOLYVOS NIGHT RUN 8 χλμ

-Δ. LESVOSWALK 4 χλμ

-Ε. LESVOSkids 1000 μέτρα

Την αίτηση προεγγραφής μπορείτε να την συμπληρώσετε σε ηλεκτρονική μορφή στο : www.lesvostrail.eu,

Με την συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής ο αιτών συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η διοργάνωση και για τις πέντε διαδρομές του αθλητικού γεγονότος «LESVOSTRAIL 2017».

5. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής για τις διαδρομές είναι:

Διαδρομή Α’: LESVOSTRAIL – Κύρια Διαδρομή

Η συμμετοχή είναι 30 ευρώ με τα διαθέσιμα προϊόντα του αγώνα. Για όσους δηλώσουν συμμετοχή από τις 11.09.2017 ως τις 28.09.2017 που ολοκληρώνονται οι εγγραφές, θα δοθούν τα εναπομείναντα προϊόντα του αγώνα με την σειρά των εγγραφών.

Για τα μέλη αναγνωρισμένων επίσημων Αθλητικών Σωματείων σύμφωνα με τον επίσημο αριθμό μητρώου τους το κόστος ανέρχεται σε 25 ευρώ με όριο εγγραφής τους έως τις 10.09.2017 για να τους παρέχεται η έκπτωση.

Διαδρομή Β’: LESVOSRUNNING

Για την διαδρομή των 18χλμ η συμμετοχή είναι 20 ευρώ με τα διαθέσιμα προϊόντα του αγώνα έως 10.09.2017. Από τις 11.09.2017 ως τις 28.09.2017 που ολοκληρώνονται οι εγγραφές, θα δοθούν τα εναπομείναντα προϊόντα του αγώνα με την σειρά των εγγραφών .

Για τα μέλη αναγνωρισμένων επίσημων Αθλητικών Σωματείων σύμφωνα με τον επίσημο αριθμό μητρώου τους το κόστος ανέρχεται σε 10 ευρώ με όριο εγγραφής τους έως τις 10.09.2017 για να τους παρέχεται η έκπτωση.

 

Διαδρομή Γ’: MOLYVOS NIGHT RUN

Για την διαδρομή των 8χλμ η συμμετοχή είναι 20 ευρώ με τα διαθέσιμα προϊόντα του αγώνα έως 10.09.2017. Στο πακέτο συμμετοχής για την διαδρομή MOLYVOS NIGHT RUN θα περιλαμβάνεται επιπλέον δωρεάν φακός κεφαλής. Από τις 11.09.2017 ως τις 28.09.2017 που ολοκληρώνονται οι εγγραφές, , θα δοθούν τα εναπομείναντα προϊόντα του αγώνα με την σειρά των εγγραφών.

Για τα μέλη αναγνωρισμένων επίσημων Αθλητικών Σωματείων σύμφωνα με τον επίσημο αριθμό μητρώου τους το κόστος ανέρχεται σε 10 ευρώ με όριο εγγραφής τους έως τις 10.09.2017 για να τους παρέχεται η έκπτωση.

 

Διαδρομή Δ’: LESVOSWALK

Δεν έχει κόστος αλλά για να συμμετάσχει κάποιος και να λάβει αριθμό, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει την κατάλληλη εγγραφή, ή ηλεκτρονική έως τις 28.09.2017.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10€ για το πακέτο ’’LESVOSWALK’’ σε περίπτωση που ο αθλητής επιθυμεί το πακέτο με τα διαθέσιμα προϊόντα του αγώνα που θα δοθούν στους αθλητές των προηγούμενων διαδρομών, θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 10€ έως τις 10.09.2017.

Διαδρομή Ε’: LESVOSkids

Δεν έχει κόστος αλλά για να συμμετάσχει κάποιος και να λάβει αριθμό, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει την κατάλληλη εγγραφή, ή ηλεκτρονική με ανακοίνωση έως 28.09.2017.

Για τη διαδρομή LESVOSkids, είναι υποχρεωτική η συνοδεία κηδεμόνα και υπογραφή του σχετικού υποδείγματος Υπεύθυνης Δήλωσης που επισυνάπτεται και θα πρέπει να παραδοθεί στη γραμματεία, επίσης για την εγγραφή ανήλικων στο LESVBOSWALK, προϋποθέτει και τη συνοδεία γονέων-κηδεμόνων.

Όσα παιδιά εγγραφούν ως την 10.09.2017 θα τους δοθεί δώρο παιδικό T-shirt του αγώνα. Μετά την ημερομηνία αυτή το παιδικό T-shirt θα δοθεί ανάλογα με την διαθεσιμότητα μέχρι των εξαντλήσεών τους.

Σε περίπτωση αναβολής της διοργάνωσης, δεν επιστρέφεται το κόστος συμμετοχής.

Δρομέας που θα δηλώσει στον Molyvos night και επιθυμεί να τρέξει και σε άλλον ενα αγώνα Lesvos trail της επόμενης ημέρας μπορεί να πληρώσει μία εγγραφή και για τις δύο διαδρομές εφόσον πάρει το υλικό του αγώνα μία φορά.

6. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για όλες τις διαδρομές του LESVOSTRAIL που απαιτείται οικονομική συμμετοχή ή αναβάθμιση πακέτου, θα τεκμηριώνεται από την κατάθεση στον λογαριασμό με δικαιούχο: ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ (ΑΦΜ-800226525), ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗΣ,Aρ.Λογαριασμού: 407/450001-62 , IBAN:GR5901104070000040745000162,BIC ETHNGRAA

ή ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK Aρ.Λογαριασμού: 0026.0319.63.0200684532 , IBAN: GR9402603190000630200684532, ,ή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (οδηγίες στη φόρμα ηλεκτρονικής εγγραφής).

Σημειώνεται ότι η εξόφληση πρέπει να γίνει εντός 10 ημερών από την εγγραφή-δήλωση συμμετοχής στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης.

Σε περίπτωση κατάθεσης στον ενδεδειγμένο λογαριασμό θα πρέπει να αναφέρεται στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο και να αποσταλεί σχετική ενημέρωση με e-mail. Επιβεβαίωση θα παρέχεται με ενημερωτικό e-mail που αποστέλλεται στους εγγραφέντες από την διοργάνωση. Η κατάθεση ενέχει θέση απόδειξης είσπραξης.

7. ΠΑΡΟΧΕΣ

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα δηλώσουν συμμετοχή στην εκδήλωση θα έχουν πρόσβαση στις παροχές της διοργάνωσης. Ο κάθε αθλητής δικαιούται αριθμό αγώνα, ειδική τροφοδοσία αθλητή σε σταθμούς στη διάρκεια των διαδρομών (LESOSTRAIL 2017), αναμνηστικό πιστοποιητικό συμμετοχής και χρονομέτρηση. Επίσης δικαιούται όλων των υπηρεσιών του LESVOSTRAIL 2017 όπως ιατρικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και διάσωσης. (περιγραφή στα πακέτα αγώνα).

Στον τερματισμό της διαδρομής LESVOSTRAIL, θα παρέχεται ιατρική υποστήριξη σε όποιον την χρειαστεί, όπως και παρακολούθηση από τους σταθμούς ελέγχου του αγώνα. Καλύπτεται επίσης η μετακίνηση στον χώρο τερματισμού, όσων αθλητών εγκαταλείψουν ή αποκλειστούν, με οχήματα της διοργάνωσης, από τα καθορισμένα σημεία ελέγχου της διαδρομής (χάρτης). Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθλητής εγκαταλείψει τη διαδρομή από επιλογή του μεταβαίνει στο πλέον κοντινό σημείο ελέγχου για να παρασχεθεί μέριμνα μετάβασης στον τερματισμό, αλλιώς η διοργάνωση δεν επιβαρύνεται με την ευθύνη για την οδική ή άλλη μεταφορά αθλητών που εγκαταλείπουν τον αγώνα, ωστόσο θα καταβάλλει προσπάθεια εξυπηρέτησής τους.

8. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

Η τελική κατάταξη των αγώνων είναι η κατάταξη που παρέχεται από το σύστημα χρονομέτρησης των αθλητών που έχει επιλεγεί από τους διοργανωτές και δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης.

Σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα δοθούν διπλά μετάλλια σε αθλητές και αθλήτριες που τερματίζουν μαζί. Μοναδικό κριτήριο κατάταξης αποτελεί η σωστή κάλυψη και διέλευση από τη νοητή γραμμή τερματισμού.

9. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Ο χώρος εκκίνησης και ο τερματισμός των τεσσάρων διαδρομών βρίσκεται στο Αλσύλλιο του Μολύβου (χάρτης) και ο αγώνας του Σαββάτου στο ιστορικό κέντρο Μολύβου.

Η εκκίνηση του Σαββάτου για το MOLYVOS NIGHT RUN θα δοθεί στις 19:00 από το Συνεδριακό Κέντρο Μήθυμνας. Για πρώτη φορά διοργανώνεται ένας μοναδικός βραδινός αγώνας ορεινού τρεξίματος μέσα στα γνωστά πλακόστρωτα σοκάκια του Μολύβου όπου οι δρομείς θα τρέχουν με φακούς κεφαλής και οι εθελοντές με πυρσούς στα χέρια θα παρέχουν υποστήριξη και βοήθεια. Παράλληλα στις 19:00 θα ξεκινήσει μέσα στο Συνεδριακό Κέντρο η ενημέρωση των αθλητών για τις διαδρομές LESVOS TRAIL 40 χλμ LESVOSRUNNING 18 χλμ. Μετά τον τερματισμό του αγώνα και της ενημέρωσης θα γίνει εκδήλωση Πάστα Πάρτι στο ιστορικό κέντρο Μολύβου.

Η εκκίνηση της Κυριακής 01.10.2017, θα δοθεί το πρωί στις 07:30πμ για την διαδρομή LESVOS TRAIL 40 χλμ και στην συνέχεια θα δοθεί εκκίνηση για το LESVOSRUNNING 18 χλμ στις 09:00,για το LESVOSWALK 4 χλμ στις 10:00 και στις 10:00 για το LESVOSkids 1000μ. Μετά το τέλος των διαδρομών του LESVOSTRAIL, LESVOSRUNNING, LESVOSWALK και LESVOSkids στο χώρο του τερματισμού θα υπάρχουν εκδηλώσεις και μπουφές για όλους τους αθλητές. Οι διαδρομές ακολουθούν πεζοπορικά μονοπάτια και βατούς δασικούς δρόμους. Η διαδρομές είναι σηματοδοτημένες με μόνιμή ή/και προσωρινή σήμανση σε όλο το μήκος τους.

Στη συνέχιση της σωστής διαδρομής βοηθά η Μόνιμη σηματοδότηση των μονοπατιών που έχουν χαραχθεί και σημανθεί και η ειδική προσωρινή σήμανση του αγώνα που θα τοποθετηθεί στις παραμονές του ανά τακτά διαστήματα. Αναλυτική περιγραφή για κάθε διαδρομή ανακοινώνεται μαζί με χάρτες στο www.lesvostrail.eu και στα κοινωνικά μέσα και ιστοσελίδες, fb:LesvosTrail 2017, http://www.theotheraegean.com που αποτελούν και τα επίσημα κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες του αθλητικού γεγονότος αλλά θα αναπαράγονται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των φορέων που υποστηρίζουν τον αγώνα. Κάθε αλλαγή, προσθήκη ή διευκρίνηση θα ανακοινώνεται κατάλληλα στα παραπάνω μέσα.

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ -ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία διεξαγωγής του MOLYVOS NIGHT RUN είναι το Σάββατο 30.09.2017 στις 19:00.

Ημερομηνία διεξαγωγής των υπόλοιπων αγώνων του LESVOSTRAIL 2017 είναι η Κυριακή 01.10.2017 από τις 07:30 με την πρώτη εκκίνηση για τη διαδρομή LESVOSTRAIL 40 χλμ.

Ειδικότερα για τη διαδρομή LESVOSTRAIL, η διάρκεια του αγώνα έχει όριο έγκυρου τερματισμού τις 7 ώρες. Στο σημείο ελέγχου (elimination point), που βρίσκεται στο σταθμό τροφοδοσίας S5.-ΒΙΓΛΑ, ο κριτής μπορεί να σταματήσει τους αγωνιζόμενους και θα τους αφαιρέσει τον αριθμό σε περίπτωση που έχουν χρόνο μεγαλύτερο των 4 ωρών (με απόφαση των κριτών). Τα όρια αποκλεισμού είναι κοινά για όλες τις κατηγορίες των αθλητών, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας.

Μετά από τη συμπλήρωση του χρόνου που αναφέρεται, οι σταθμοί συνεχίζουν να καταγράφουν τους αθλητές αλλά ως εκπρόθεσμους, και οι αθλητές που καταφθάνουν εκεί έχουν υποχρέωση να παραδώσουν τον αριθμό τους. Οι αθλητές που επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν τη διαδρομή εκτός συναγωνισμού και με δική τους αποκλειστικά ευθύνη, έχοντας σε κάθε περίπτωση παραδώσει πρώτα τον αριθμό τους και σύμφωνα με την εγγραφή θεωρείται ότι έχει δηλώσει υπεύθυνα αποποίησης ευθύνης της διοργάνωσης για οτιδήποτε του συμβεί από εκείνο το χρονικό σημείο και έπειτα.

Τέλος, για να θεωρηθεί ένας τερματισμός κανονικός, θα πρέπει να γίνει μέσα στα χρονικά πλαίσια που αναφέρονται παραπάνω, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, όλων των κατηγοριών. Όσοι αθλητές τερματίσουν εκπρόθεσμα, θα παρουσιαστούν στα επίσημα αποτελέσματα ως “εγκαταλείψαντες”.

11. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ

Κάθε αθλητής φέρει τον αριθμό αγώνα πάνω του, τον οποίο και είναι υποχρεωμένος να φέρει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια όψη. Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να διπλωθεί, αποκρύβοντας έτσι οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται πάνω στον αριθμό (χορηγοί, λογότυπα κλπ). Ουσιαστική αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους υπεύθυνους καταγραφής των Σταθμών ή απώλεια του αριθμού τιμωρείται με αποκλεισμό με απόφαση των κριτών που εξετάζουν το ενδεχόμενο.

Η παραλαβή του αριθμού αγώνα του κάθε αθλητή γίνεται μόνο από τον ίδιο, από την Γραμματεία του αγώνα και μόνο με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου. Το Σάββατο 30.09.2017 για όλες τις διαδρομές θα γίνει η παραλαβή των αριθμών από 17:00 – 18:30 στο συνεδριακό Μολύβου παραλαμβάνοντας μετά την εγγραφή τους και τα υλικά σακίδιο του αγώνα. Ειδικότερα για τη Διαδρομή LESVOSTRAIL 40χλμ, και LESVOSRUNNING 18 χλμ θα πραγματοποιηθεί στις 30.09.2017 στις 19:00 αγώνα μέσα στο συνεδριακο κέντρο, ειδική παρουσίαση των διαδρομών (orientation) και θα ακολουθήσει pasta party. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τους δρομείς του LESVOSTRAIL 40km και LESVOSRUNNING 18 km.

12. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

To όριο ως προς τον μέγιστο αριθμό αθλητών που μπορεί να φιλοξενήσει η διοργάνωση καθορίζεται από τους διοργανωτές ανάλογα με τις εγγραφές. Οι διοργανωτές έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν όριο κατά τη διάρκεια των εγγραφών εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο.

13. ΚΙΝΗΣΗ – ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να κινούνται στις διαδρομές χωρίς να σχηματίσουν ομάδες που εκτείνονται σε πλάτος, εμποδίζοντας έτσι τους αθλητές που θα ήθελαν να προσπεράσουν. Όταν κάποιος αθλητής ειδοποιείται ότι πρέπει να κάνει στην άκρη για να προσπεραστεί, θα πρέπει να παραμείνει στην ανηφορική (εσωτερική) πλευρά της πλαγιάς ή διαδρομής.

14. ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ

Απαγορεύεται η συνοδεία αθλητών σε μέρος της διαδρομής από φίλους, συγγενείς και οικόσιτα ζώα. Όποιος αθλητής επιθυμεί να τρέξει με συνοδεία ζώου συντροφιάς πρέπει να το έχει δεμένο, να ακολουθεί τον τελευταίο αθλητή και η προσπέρασή του επιτρέπεται μόνο κατόπιν συγκατάβασής του.

15. ΒΟΗΘΕΙΑ

Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια, ή τεχνητή υποβοήθηση αθλητών μεταξύ τους καθώς και η χρήση οποιουδήποτε μηχανοκίνητου βοηθητικού μέσου. Επιτρέπεται η χρήση μπατόν, χάρτη, πυξίδας, GPS, κινητού τηλεφώνου.

16. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Ειδικότερα για τη διαδρομή LESVOSTRAIL, Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν σε όλες τις συσκευασίες τροφής που θα φέρουν επάνω τους, τον αριθμό συμμετοχής τους όπως θα ενημερωθούν στην παρουσίαση (orientation). Για όλες τις διαδρομές, απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη οποιουδήποτε υλικού συσκευασίας κατά μήκος της διαδρομής. Στους χώρους της τροφοδοσίας και στους σταθμούς ελέγχου θα υπάρχει ειδικός κάδος απορριμμάτων. Απόρριψη υλικών συσκευασίας ή άλλων μη οργανικών απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής πέρα από τα προκαθορισμένα, επισύρει ποινή έως και αποκλεισμό.

17. ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Για τους δρομείς που θα λάβουν μέρος στο LESVOSTRAIL θα υπάρχουν 3 ειδικοί σταθμοί τροφοδοσίας που θα προσφέρουν νερό και τροφή όπως περιγράφεται στον συνημμένο πίνακα.

Για τους αθλητές του LESVOSRUNNING θα υπάρχει 1 ειδικός σταθμός τροφοδοσίας που θα προσφέρει νερό και τροφή όπως περιγράφεται στον συννημένο πίνακα. Σε κάθε άλλο σημείο ελέγχου θα υπάρχει νερό, ενεργειακό ή ισοτονικό ρόφημα. Στις άλλες διαδρομές ο κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος αναλόγως των αναγκών του να μεταφέρει την απαραίτητη τροφή και νερό που θα του εξασφαλίσει την ολοκλήρωση της διαδρομής, οι διοργανωτές θα μεριμνήσουν για την ύπαρξη τουλάχιστον 2 σημείων ελέγχου που θα παρέχεται νερό.

18. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η διοργάνωση δεν υποχρεώνει τους αθλητές να μεταφέρουν συγκεκριμένο εξοπλισμό.

Ειδικότερα όμως για τη διαδρομή LESVOSTRAIL και LESVOSRUNNING συστήνεται να μεταφέρουν μικρό σακίδιο πλάτης ή μέσης, με κάποια βασικά εφόδια γυαλιά, καπέλο, ασκό ή παγούρι με φαρδύ στόμιο, στερεά τροφή της επιλογής τους για να καλύψουν τις ανάγκες τους στα ενδιάμεσα των σταθμών. Κάθε αθλητής είναι πλέον υπεύθυνος για την επιλογή του σκεύους (κύπελλο, δοχείο, ασκός, μπουκάλι, παγούρι κλπ) το οποίο πρέπει να φέρει, ώστε να μπορεί να δεχτεί τις δικαιούμενες ποσότητες υγρών. Οι ποσότητες υγρών θα προσφέρονται από το προσωπικό των Σταθμών. Για λόγους ταχύτητας, οι αθλητές θα πρέπει να έχουν δοχεία με φαρδύ στόμιο, για γρήγορο γέμισμα. Οι αθλητές έχουν την ευθύνη μεταφοράς ενός ή δύο δοχείων για να δέχονται ξεχωριστά νερό και ισοτονικό.

Η μεταφορά σακιδίων υδροδοσίας ή σακιδίων πλάτης ή μέσης γενικότερα, επιτρέπεται. Η εγκατάλειψη σακιδίου κατά μήκος της διαδρομής στα σημεία κεντρικών σταθμών γίνεται με ευθύνη του αθλητή. Σε κάθε αθλητή του LESVOSTRAIL κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής ενημέρωσης τούς την παραμονή του αγώνα θα δοθεί στο πακέτο εγγραφής, μαζί με τον αριθμό του αγώνα και καρτελάκι ώστε να έχει την δυνατότητα να παραδώσει στην διοργάνωση κάποια αντικείμενα για φύλαξη στους τερματικούς σταθμούς.

19. ΣΤΑΘΜΟΙ-ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υπάρχουν έντεκα (11) συνολικά σταθμοί-σημεία ελέγχου όπου οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να καταγραφούν από τους κριτές σε τρία (3), και από τους ομαδάρχες στους υπόλοιπους. Κάθε σταθμός τροφοδοσίας αποτελεί και σημείο ελέγχου. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό τους, ώστε να τους καταγράφουν οι κριτές.

Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής φορά αντιανεμικό μπουφάν, θα πρέπει φτάνοντας στο Σταθμό Ελέγχου να φροντίσει να επιδείξει τον αριθμό του. Άρνηση επίδειξης του αριθμού σημαίνει αποκλεισμό. Όποιος αθλητής δεν περάσει έστω κι από έναν σταθμό ελέγχου θεωρείται άκυρος. Τα σημεία ελέγχου όπως φαίνονται στο χάρτη αποτελούν και σημεία ασφάλειας και φέρουν τη σχετική σήμανση, για τους αθλητές στα οποία μπορούν να δηλώσουν τυχόν τραυματισμό ή ανάγκη χορήγησης βοήθειας.

20. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του και έχει κόστος 50 ευρώ. Κάθε ένσταση θα πρέπει να κατατίθεται εγγράφως στη γραμματεία του αγώνα. Η απόφαση της επιτροπής ενστάσεων, που απαρτίζεται από τον Υπεύθυνο Κριτών, τον Υπεύθυνο της Διοργάνωσης και τους υπεύθυνους σταθμάρχες στη ζώνη ευθύνης των οποίων καταγράφηκε τυχόν συμβάν, εκδίδεται το αργότερο μέχρι την ώρα των απονομών και είναι τελεσίδικη.

21. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Επισημαίνεται ότι οι Αθλητές συμμετέχουν στον αγώνα με δική τους ευθύνη. Η οργάνωση επιτηρεί τις διαδρομές, όσο αυτό είναι δυνατό, για την αποφυγή οποιουδήποτε απρόοπτου και παρέχει ιατρική βοήθεια σε αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη με την βοήθεια της Ιατρικής ομάδας και άλλων εθελοντικών ομάδων όπως της Ομάδας Διάσωσης Λέσβου.

Σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό ασφάλειας και οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμό. Στους Κεντρικούς Σταθμούς Ελέγχου όπως αυτοί θα έχουν κατάλληλη σήμανση, θα υπάρχει δυνατότητα ιατρικής φροντίδας από εξειδικευμένο προσωπικό που θα αντιμετωπίσει τα τυχόν προβλήματα των αθλητών.

Προβλέπεται η ύπαρξη Ιατρού του αγώνα που ορίζει η επιτροπή διοργάνωσης και ομάδας εθελοντών Γιατρών.

Εφόσον γιατρός του αγώνα γνωματεύσει ότι κάποιος αθλητής βρίσκεται σε κατάσταση που δεν του επιτρέπει να συνεχίσει, τότε ο αθλητής υποχρεούται να παραδώσει τον αριθμό του και να μην συνεχίσει τον αγώνα και να ακολουθήσει τις οδηγίες και εντολές του Ιατρού. Σε όλους τους σταθμούς-σημεία ελέγχου, μπορεί να δηλώνει κάθε αθλητής τυχόν ιατρικό ζήτημα που αντιμετωπίζει και σε συγκεκριμένους σταθμούς παρέχονται πρώτες βοήθειες και Ιατρικό κιτ- υλικά αντιμετώπισης μικροατυχημάτων.

Η διοργάνωση του αγώνα έχει μεριμνήσει για σύστημα εθελοντών ασφάλειας και ομάδας διάσωσης και αμεσότητα επικοινωνίας μέσω του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Νήσου Λέσβου και με την Ιατρική ομάδα από όλους τους σταθμούς τροφοδοσίας και ελέγχου.

22. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Η Επιτροπή Διοργάνωσης σε συνεργασία με την Επιτροπή Κριτών μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις διαδρομές αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των αθλητών.

Επίσης μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη ή και να ματαιώσει ή αναβάλλει την εκδήλωση κατά την κρίση της για την καλύτερη εξυπηρέτηση του αγώνα ή λόγω κακοκαιρίας ή άλλης ανωτέρας βίας.

Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε τροποποίηση προκύψει θα ανακοινώνεται σχετικά στην ιστοσελίδα του Αγώνα www.lesvostrail.eu, πριν την ημέρα διεξαγωγής ή με σχετικές ανακοινώσεις την ίδια την ημέρα της διεξαγωγής. Οποιαδήποτε τροποποίηση κρίνεται αναγκαία από την επιτροπή δεν τίθεται σε αμφισβήτηση.

23. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ:

Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο κανονισμού.

Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις επισύρει πάντα την ποινή του αποκλεισμού. Οι κριτές του αγώνα όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στις αρμόδιες επιτροπές του αγώνα.

24. ΠΟΙΝΕΣ

Όλες οι παρακάτω παραβάσεις επιφέρουν την ποινή του αποκλεισμού:

 • Μη εμφάνιση ή αλλοίωση αριθμού συμμετοχής.
 • Αποδοχή εξωτερικής βοήθειας.
 • Χρήση μηχανοκίνητου βοηθητικού μέσου.
 • Ρίψη απορριμμάτων.
 • Παρεμπόδιση άλλου αθλητή ή αντιαθλητική συμπεριφορά.
 • Μη συμμόρφωση με οδηγίες κριτών.
 • Αγένεια – Ανάρμοστη συμπεριφορά προς την οργανωτική επιτροπή, κριτές, εθελοντές κλπ.
 • Εγκατάλειψη συναθλητή που βρίσκεται σε ανάγκη και ζητά βοήθεια και μη ενημέρωση κριτή ή υπευθύνου σταθμού επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού από κάθε μελλοντική διοργάνωση.
 • Μη παρουσία σε σταθμό ελέγχου.
 • Χρήση απαγορευμένων ή ναρκωτικών ουσιών.
 • Άρνηση εξέτασης από γιατρό της διοργάνωσης αν αυτό κριθεί απαραίτητο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των διαδρομών.
 • Εγκατάλειψη του αγώνα και μη ενημέρωση κριτή ή υπεύθυνου σταθμού επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού από κάθε μελλοντική διοργάνωση.
 • Κοψίματα διαδρομής ( shortcuts )

Και οποιαδήποτε άλλη αντιαθλητική συμπεριφορά διαπιστωθεί επιφέρει αναλογικά ποινές έως τον αποκλεισμό από κάθε μελλοντική διοργάνωση του LESVOSTRAIL.

25. ΕΠΑΘΛΑ

Τα έπαθλα και τα αναμνηστικά του αγώνα και των συμμετεχόντων στις διαδρομές θα ανακοινωθούν στην πορεία της διοργάνωσης, κατόπιν συνεννόησης με τους διοργανωτές και τους χορηγούς της εκδήλωσης και θα διανεμηθούν στους νικητές των κατηγοριών, οι οποίοι θα προκύψουν από τα αποτελέσματα των διαδρομών.

Οι τρεις πρώτοι νικητές κάθε κατηγορίας της διαδρομής LESVOSTRAIL 40χλμ και LESVOSRUNNING 18χλμ, θα πάρουν κύπελλο και μετάλλιο, βεβαίωση συμμετοχής θα δοθεί σε όλους τους αθλητές των παραπάνω δύο διαδρομών που θα τερματίσουν έγκυρα τον αγώνα και αναμνηστικό μετάλλιο σε όλους τους συμμετέχοντες του LesvosTrail και LesvosRunning ανάλογα με τις συμμετοχές. Οι αθλητές της διαδρομής MOLYVOS NIGHT RUN 8 χλμ θα πάρουν κύπελλο και μετάλλιο οι τρείς πρώτοι ανεξαρτήτως κατηγορίας. Οι αθλητές στις διαδρομές LESVOSWALK, και LESVOSkids, θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Όλοι οι Αθλητές σε όλες τις κατηγορίες που θα εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του αγώνα έως τις 10.09.2017, θα λάβουν αθλητικό T-shirt του Αγώνα και αναμνηστικά δώρα σε αθλητικό σακίδιο. Οι αθλητές που θα συμμετέχουν στον MOLYVOS NIGHT RUN θα πάρουν επιπλέον φακό κεφαλής. Οι υπόλοιποι που θα εγγραφούν ως την καταλυτική ημερομηνία 28.09.2017 θα λάβουν τα δώρα ανάλογα την διαθεσιμότητα μέχρι την εξάντλησή τους. Όσα παιδιά εγγραφούν ως την 10.09.2017 θα τους δοθεί δώρο παιδικό T-shirt του αγώνα. Μετά την ημερομηνία αυτή το παιδικό T-shirt θα δοθεί ανάλογα με την διαθεσιμότητα μέχρι των εξαντλήσεών τους.

26. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την αίτηση συμμετοχής κάθε αθλητής επιτρέπει στον οργανωτή τη φωτογράφηση και τη βιντεοσκόπηση του, στην διάρκεια των διαδρομών και των απονομών, για διαφημιστικούς σκοπούς, γνωρίζοντας ότι μπορεί να εμφανιστεί το πρόσωπό του σε φωτογραφίες ή βίντεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από την όποια δημοσίευση του υλικού.

27. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Διοργάνωση δεν πρόκειται να κάνει γνωστά σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των αθλητών που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Σεβόμενη τη σχετική νομοθεσία και θεωρώντας απόλυτη ηθική υποχρέωση την διατήρηση της μυστικότητάς τους, διατηρεί τα στοιχεία των αθλητών μυστικά και σε ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον.

Δημοσιεύσιμα είναι μόνο το ονοματεπώνυμο του αθλητή, η πόλη κατοικίας, η ηλικία (για τον καθορισμό της κατηγορίας) και εφόσον υποβληθούν από τον ίδιο: η φωτογραφία, τυχόν προσωπική ιστοσελίδα και αθλητικό βιογραφικό.

28. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το αθλητικό γεγονός LESVOSTRAIL 2017, έχει τρείς επιτροπές.

Την Επιτροπή Διοργάνωσης, υπεύθυνη για οποιοδήποτε ζήτημα οργάνωσης και διαχείρισης του αθλητικού γεγονότος όπως το σύστημα χάραξης των διαδρομών και παρακολούθησης όλων των τεχνικών προδιαγραφών του αγώνα και το σύστημα παρακολούθησης του όπως: η ομάδες εθελοντών, η ασφάλεια, η τροφοδοσία, τα παράλληλα γεγονότα η γραμματεία του αγώνα κ.α. με επικεφαλής τον τεχνικό σύμβουλο -Υπεύθυνο Παρακολούθησης, Ασφάλειας και εθελοντών.

Την Αγωνόδικο Επιτροπή -κριτές που φέρει την ευθύνη του Αθλητικού-Αγωνιστικού χαρακτήρα του LESVOSTRAIL 2017, πιστοποίηση της χρονομέτρησης και κατάταξης των αθλητών όλων των κατηγοριών (LESVOSTRAIL-LESVOSRUNNING-MOLYVOSRUNNING-LESVOSWALK-LESVOSkids), σύμφωνα με το προεπιλεγμένο (βασικό) ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης σύστημα κατηγοριών με επικεφαλής τον Τεχνικό της Σύμβουλο-Υπεύθυνο κριτών.

Την Επιτροπή ενστάσεων που αποτελείται από τον Υπεύθυνο Κριτών, τον Υπεύθυνο Διοργάνωσης και τον/τους στέλεχος-υπεύθυνο σταθμού όπου δηλώνεται το τυχόν συμβάν που χρήζει εξέτασης.

29. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι διοργανωτές του αγώνα διατηρούν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον αθλητή να ολοκληρώσει την διαδρομή αν υπάρχει σχετική γνωμάτευση του γιατρού του αγώνα. Οι διοργανωτές του αγώνα δεν ευθύνονται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι’ αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται ωστόσο να ζητηθεί από κανέναν αθλητή να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση.

Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Η Επιτροπή αποποιείται από κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε σημεία της διαδρομής όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος. Η Επιτροπή αποποιείται από κάθε οικονομική ευθύνη σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας σε οποιονδήποτε αθλητή.

30. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Η οργάνωση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων κανονισμών διεξαγωγής της εκδήλωσης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε καμία περίπτωση η οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα αλλοιώνει το ύφος της διοργάνωσης.


Ο ΠΑΡΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 21.06.2017, ΩΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.lesvostrail.eu